KOULUMME HISTORIA

Piilaakson Suomikoulu (virallisesti SV Suomikoulu) aloitti toimintansa 3. marraskuuta 1984. Kouluun ilmoittautui tuolloin seitsemäntoista lasta, jotka jaettiin kahteen opetusryhmään. Lukuvuonna 2017-2018 koulussamme on 114 oppilasta ja 16 oppilasavustajaa, yksitoista ryhmää ja kymmenen opettajaa.

Tavoitteemme

Piilaakson Suomikoulu on voittoa tavoittelematon kielikoulu 0-16 vuotiaille lapsille. Koulussamme annetaan ulkosuomalaislapsille täydentävää opetusta suomen kielessä sekä tutustutetaan heitä suomalaiseen kulttuuriin. Lasten erilaisesta kielitaustasta riippumatta pyrimme antamaan lapsille onnistumisen elämyksiä ja mukavia hetkiä suomenkielisessä oppimisympäristössä. Pyrkimyksemme on, että kaikilla oppilailla on koulussamme kivaa, opimme yhdessä suomen kieltä, kulttuuria, historiaa luovin keinoin.

Rohkaisemme ja motivoimme oppilaidemme vanhempia käyttämään suomenkieltä kotona. Vanhemmat ovat erittäin tärkeä tuki lasten kielellisessä kehityksessä ja monikielisyyskasvatuksessa.

Oppilaidemme kielitausta

Suomi-koulussamme on oppilaina Yhdysvalloissa syntyneitä ja pitkään asuneita lapsia, joille suomi on ensimmäinen, toinen tai jopa kolmas kieli, sekä oppilaita, jotka asuvat perheineen väliaikaisesti ulkomailla ja joiden äidinkieli on suomi. Suurimman osan oppilaistamme vanhemmista toinen tai molemmat ovat syntyperältään suomalaisia.

Monikulttuurisuus ja suuret kielitaitoerot ryhmien sisällä tuovat haasteensa Suomikoulu-työhön. Koulumme mottona on kuitenkin aina ollut, että virheitä saa ja pitää tehdä, niistä opitaan, ketään ei kiusata, kaikille annetaan aikaa ja tilaa omien tarpeiden mukaan, jotta jokainen suomikoululainen kokee itsensä arvostetuksi ja jokainen kehittyy omalla tasollaan. Emme vertaile lapsia toisiinsa, vaan jokaisella on ikäänkuin oma oppimispolkunsa.

Oppilasryhmämme

Jaamme oppilaamme (120 v.2015) iän ja kielitaidon mukaan opetusryhmiin, jotka kokoontuvat joka toinen sunnuntai. Suomen esi- ja peruskoulun opetussuunnitelmiin pohjautuva oma opetussuunnitelmamme on erittäin avoin ja antaa opettajille mahdollisuuden muokata omat tuntisuunnitelmansa luokkansa vaihtelevaan kielitaitotasoon soveltuviksi.

Opetuksen sisältöalueita ovat erityisesti suomen kieli, kommunikaatio ja kulttuuri, sekä ikäryhmistä riippuen mahdollisuuksien mukaan musiikki, liikunta, kädentaidot, matematiikka, biologia, ympäristöoppi, maantieto, terveystieto ja Suomen historia.

Lapsi-vanhempi ryhmät:
  • - Muskariryhmät 0-2 v. ja 2-3v ikäisille lapsille;
Leikki-ikäisten ryhmät:
  • - Suomen kielen kehityksen ja sanavaraston monipuolinen tukeminen ja kehittäminen, keskustelujen, laulujen, leikkien, liikunnan, draaman, kirjallisuuden ja askartelujen avulla.
  • - Tenavat 3-4v, Piiperot 4-5v, Paaperot 5-6v.
Kouluikäisten ryhmät:
  • - Ryhmissä pyritään edelleen pitkälti yhteistoiminnallisuuteen mutta yksilötyöskentelyn osuus kasvaa pienempien ryhmiin verratuna;
  • - Eskariryhmä 6-7v.: tutustutaan aakkosiin ja lukemisen alkeisiin luovin keinoin;
  • - Lukutoukat 7-8v.: osaavat lukea sanatasolla ja keskittyvät muodostamaan pieniä lauseita;
  • - Sanataiturit 8-9v.: osaavat lukea ja muodostaa lyhyitä lauseita. Keskittyvät kielen kehitykseen, oppivat sanaluokkia ja pidempien lauseiden muodostamista;
  • - Lukijat 9-11v.: kielen rakenteiden/kieliopin, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen kehittäminen;
  • - Tutkijat 11-16v.: kielen rakenteiden/kieliopin, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen kehittäminen.
  • - Suomi toisena kielenä (S2) ryhmä (kaikki kouluikäiset n7-16v): S2–ryhmässä keskitytään erityisesti sanaston kehitykseen ja puhumiseen rohkaisuun. S2-ryhmän oppilaat osallistuvat opetukseen sekä oman ikäluokkansa mukaisessa kotiryhmässä että S2-pienryhmässä.
NOTICE OF NONDISCRIMINATORY POLICY AS TO STUDENTS: The Finnish Language School of Silicon Valley admits students of any race, color, national and ethinic origin to all the rights, privileges, programs and activities generally accorded or made available to students at the school. It does not discriminate on the basis of race, color, national and ethnic origin in administration of its educational policies, admission policies, scholarship and loan programs, and athletic and other school-administered programs.

Uutiset